هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن 400 تومان است.
گزارش ستاره ها حضور وزیر ارتباطات د ر نمایشگاه تلکام 95
کلیپ استار بسته: برنز
به این ویدئو امتیاز دهید ۱۳۱ 13
فوتبال هنرمندان(قسمت11)،ادامه در قسمت 12

فوتبال هنرمندان(قسمت11)،ادامه در قسمت 12

کلیپ استار ۱۱۹۲۷
فوتبال هنرمندان(قسمت11)،ادامه در قسمت 12
نمایش کلیپ
گزارش اختصاصی ستاره ها از شب شعر شکرخند

گزارش اختصاصی ستاره ها از شب شعر شکرخند

کلیپ استار ۳۰۱
گزارش اختصاصی ستاره ها از شب شعر شکرخند
نمایش کلیپ
مصاحبه اختصاصی ستاره ها با محمود کلاری در جشنواره فیلم شهر

مصاحبه اختصاصی ستاره ها با محمود کلاری در جشنواره فیلم شهر

کلیپ استار ۱۹۵
مصاحبه اختصاصی ستاره ها با محمود کلاری در جشنواره فیلم شهر
نمایش کلیپ
حضورمعاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی،  غرفه ستاره ها ، تلکام 95

حضورمعاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی، غرفه ستاره ها ، تلکام 95

کلیپ استار ۱۴۳
حضورمعاونت گردشگری سازمان میراث فرهنگی،  غرفه ستاره ها ، تلکام 95
نمایش کلیپ
فوتبال هنرمندان(قسمت 26)،ادامه در قسمت 27

فوتبال هنرمندان(قسمت 26)،ادامه در قسمت 27

کلیپ استار ۹۸
فوتبال هنرمندان(قسمت 26)،ادامه در قسمت 27
نمایش کلیپ
ویدئوهای مرتبط