هزینه روزانه استفاده از این اپلیکیشن 400 تومان است.
ویدئوهای ستاره شو تست بازیگری زهره آذین فر(قسمت2)
کلیپ استار بسته: برنز
به این ویدئو امتیاز دهید ۷۴۴ 17
تست بازیگری فرشید مرادپور(قسمت1)

تست بازیگری فرشید مرادپور(قسمت1)

کلیپ استار ۵۸۶
تست بازیگری فرشید مرادپور(قسمت1)
نمایش کلیپ
تست بازیگری محسن جلیلوند(قسمت3)

تست بازیگری محسن جلیلوند(قسمت3)

کلیپ استار ۲۸۳۰
تست بازیگری محسن جلیلوند(قسمت3)
نمایش کلیپ
تست بازیگری محسن جلیلوند(قسمت4)

تست بازیگری محسن جلیلوند(قسمت4)

کلیپ استار ۱۷۵
تست بازیگری محسن جلیلوند(قسمت4)
نمایش کلیپ
تست بازیگری یاسمین بالایی(قسمت13)

تست بازیگری یاسمین بالایی(قسمت13)

کلیپ استار ۱۰۷۲
تست بازیگری یاسمین بالایی(قسمت13)
نمایش کلیپ
تست بازیگری محسن جلیلوند(قسمت11)

تست بازیگری محسن جلیلوند(قسمت11)

کلیپ استار ۲۱۴
تست بازیگری محسن جلیلوند(قسمت11)
نمایش کلیپ
ویدئوهای مرتبط